Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.1. Satıcı'ya İlişkin Bilgiler:

 

Unvanı       :Adore Mobilya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

Adresi        : Konya Yolu 19.Km Ahi Boz Mevkii Gölbaşı / Ankara

Tel.            :0 312 616 60 66

Çağrı Merkezi: 0850 346 85 85

 

E-posta: bilgi@adore.com.tr

 

Ürün İade Adresi: Konya Yolu 19.Km Ahi Boz Mevkii Gölbaşı / Ankara

 

Mersis Numarası 0008087057243173

 

 

1.2. Tüketici/Alıcı’ya İlişkin Bilgiler (*):

 

Adı/Soyadı/Ünvanı :       %FATURA_AD_SOYAD%

Adresi : %FATURA_ADRES%

Telefon :             %FATURA_TEL_1%

E-Posta :             %UYE_E-POSTA%

 

(*) Alıcının ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda; Alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz

 

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

 

Sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.adoremobilya.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya hizmetin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme kapsamında sözleşmeden, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI

 

%URUNLER%

 

 

Ödeme Şekli :    %ODEME_SEKLI%

Fatura Adresi :  %FATURA_ADRES%

Kargo Ücreti :    %KARGO_UCRETI% TL  

 

 

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Teslim Şartları:

 

Yukarıdaki ürün/ürünlerin sevkiyatına Alıcı tarafından Ürün/Hizmet’ in sipariş edilmesini takiben 3 iş günü içinde başlanacaktır.

 

Teslimat Adresi :             %TESLIMAT_ADRES%

Teslim Edilecek Kişi:        %TESLIMATI_ALAN%

Fatura Bilgileri

 

Ödeme Şekli :    %ODEME_SEKLI%

Teslimat Adresi :             %TESLIMAT_ADRES%

Teslim Edilecek Kişi:        %TESLIMATI_ALAN%

Fatura Adresi :  %FATURA_ADRES%

Kargo Ücreti :    %KARGO_UCRETI% TL  

 

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 

 

MADDE 4 - ÜRÜNÜN TESLİMİ, TESLİM ŞEKLİ VE TESLİM YERİ KOŞULLARI

 

4.1 Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Ürünün/Hizmetin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün/Hizmet, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

 

 

4.2 ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI'nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI'nın herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde ALICI’nın kusurundan kaynaklanan nedenlerle gerçekleşememesi halinde ALICI, kargo masraflarını kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

 

 

 

4.3. ALICI, sipariş vereceği ürünün paket boyutlarının teslim edilmesini istediği adreste kargo yetkilisi tarafından merdiven, asansör ve kapılardan rahatça geçerek kapıya teslim yapılabileceği boyutu aşmadığından emin olması gerekmektedir. Ancak bu koşullara uyan ürün, istenilen teslimat adresine gönderilir. Aksi durumda ürün kargo yetkilisi tarafından bilgilendirmesi yapılarak bina girişine bırakılır.

 

Tüm ürünlerin paket ölçü bilgilerine internet sitemizde ilgili ürünün detay sayfasındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz.

 

4.4 ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye hizmet bedeli karşılığında SATICI tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, E-arşiv uygulaması kapsamında dijital olarak düzenlenecek, ALICI'nın e-posta adresine gönderilecektir.

 

SATICI, ürünleri sevk irsaliyesi ile birlikte ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği teslimat adresine ise teslim edilecektir.

 

ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak SATICI’ya bildireceğini ve Adore Mobilya’ya yapmış olduğu her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını, yanlış ve eksik bilgilendirme dolayısıyla oluşacak her türlü ilave masrafın kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

 

 

 

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

5.Aksi belirtilmediği takdirde kargo masrafları ürün bedeline dâhil olmayıp ALICI’ya aittir. SATICI, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ ya ait olacaktır. Ürünün teslimatı; SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

 

SATICI, sipariş konusu Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürün/Hizmet’ i, ALICI tarafından Ürün/Hizmet ’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından Ürün/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürün/Hizmet’ in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

 

 

5.2 Sipariş, SATICI tarafından kargoya verildikten sonra adrese teslim olana kadar geçen süre içerisinde yapılan iptallerin kargo bedeli ALICI’ya aittir.  Bu durumda kargo tutarı düşüldükten sonra iade ödemesi gerçekleştirilecektir.

 

 

 

5.3 Teslimat ücreti; ALICI’nın ödeyeceği ürün bedeline eklenecek ve ALICI tarafından ürün bedeli, teslimat ücreti ve mevcutsa ek masraflar ile birlikte ödenecektir.

 

 

 

5.4 Teslimat anında ALICI’nın kendisinin veya teslim almaya yetkili kıldığı kişinin ürünün teslim edileceği adreste bulunmaması halinde dahi SATICI yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ürünün geç ve/veya hiç teslim alınmamasından dolayı kaynaklanacak her türlü ilave masraftan ALICI sorumludur.

 

 

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

 

6.1 ALICI, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürünün/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI’lar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürün/Hizmet’ e ait temel özellikler, Ürün/Hizmet’ in vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

 

 

ALICI’nın, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış, vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Garanti kapsamında olan ve üretim hatası olduğu düşünülen ürünlerin incelemesi yapıldıktan sonra iadesi yapılabilir.

 

6.2 Teslimattan sonra ürün sorumluluğu ve olası hasarlar ALICI’ya aittir. Ürün ambalajı, ürüne hasar verecek şekilde ya da ambalajın tamamen parçalanacağı şekilde açılmamalıdır. Varsa ambalaj üzerindeki kılavuz çizgiler ve uyarı işaretlerine uygun hareket edilmelidir.

 

 

 

6.3 Ürün kurulum ve montajı ürün içerisinden çıkan talimatlarda belirtilen sıra ile ve talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. ALICI’nın veya 3. Kişilerin montaj ve kurulum sırasında oluşturduğu hasarlardan SATICI sorumlu tutulamaz, bu gerekçeyle ürün iadesi talep edilemez.

 

6.4 Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI, SATICI'nın ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder

 

 

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

SATICI, Sözleşme konusu ürünün Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

 

7.1. Satış sayfası içerisindeki dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

 

Ürün fiyatlarında açık bir hata olduğu ortalama bir alıcı tarafından anlaşılabiliyorsa, ürün fiyatı benzer ürünlerin piyasa fiyatının dikkat çekici şekilde altında yazılmışsa, hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık hata olması nedeniyle, ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dâhil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

 

 

 

7.2 SATICI, İnternet Sitesi üzerinden aynı üründen, ortalama tekil bir kullanıcının ihtiyacını karşılayacak adedi aşan alımları kısıtlama ve iptal etme hakkını saklı tutar. 5 (beş) adet ürünü aşan toptan nitelikteki alımlarda SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da siparişi 5 (beş) adet ürün gönderimiyle sınırlayarak onaylama hakkına sahiptir.

 

7.3 Ürünün teslimat anında ayıplı olduğunun fark edilmesi durumunda, ürün sevkiyatın yapıldığı şekilde SATICI tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 14 gün içerisinde ALICI'dan ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.

 

7.4 Ürün/ürünlerin ayıplı olduğunun teslimat anından sonra fark edilmesi durumunda ise, ALICI yazılı veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak şikâyette bulunur. İşbu şikâyeti müteakip, ürün SATICI tarafından yönlendirilecek kargo firması vasıtasıyla iade alınarak, incelemeye alınacaktır. Yapılacak inceleme sonucunda üründe üretim hatası veya bir ayıp olduğu kanaatine varıldığı takdirde iade alındığı tarihi takip eden 30 iş günü içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir veya ALICI’nın talep etmesi halinde bedeli iade edilecektir. Aksi takdirde ürün ALICI'ya geri gönderilecektir.

 

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

 

ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir.

 

ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde SATICI'ya yazılı biçimde veya müşteri hizmetleri aracılığıyla sözlü olarak bildirimde bulunması, ürünün 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması, kurulmamış ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürün değerinde bir azalma olursa veya ALICI’nın iade borcunu ifa etmesi imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Cayma hakkının kullanılması halinde:

 

  1. a) Cayma hakkının kullanması halinde, ürünün iadesi talebi satıcıya bildirildikten sonraki 10 gün içerisinde ürün ALICI tarafından satıcıya geri gönderilecektir.

 

b)Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürünün orijinal ambalajı, varsa standart aksesuarları, varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak kargo taşımasına uygun şekilde paketlenmiş olarak SATICI tarafından yönlendirilecek kargo firması yetkilisine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

  1. c) Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün bedeli ve nakliye masrafları, ürün cayma talebinin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI'nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI'ya iade edilir.

 

 

Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır.

SATICI, ALICI'nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI'ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

 

d ) ALICI; iade/değişim işleminin tamamlanabilmesi için sipariş sırasında tanımlamış olduğu e-posta adresine SATICI tarafından gönderilmiş olan e-faturanın bir kopyasını ürün beraberinde Satıcı’ya gönderecektir. Aksi durumda iade/değişim işlemleri gerçekleştirilemez. Faturanın temin edilememesi durumunda 0850 346 85 85 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri aranarak ya da bilgi@adore.com.tr’ye mail gönderilerek tekrar e-fatura talebinde bulunulabilir.

 

f)Alıcı iade edeceği ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ ya gönderdiği sürece kargo bedeli talep edilmez. ALICI, iade edeceği ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedelinden ve kargo sürecinde meydana gelecek hasarlardan sorumlu olacaktır.

 

 g)ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER ve ÜRÜNLER

 

9.1. Demonte haldeyken fabrika ortamında orijinal ambalajına yerleştirilip satış ve teslimatı bu şekilde yapılan ürünlerin, kurulum ve montajlarının gerçekleştirilmesi halinde yeniden aynı şekilde paketlenip kargo yapılabilmesi mümkün olmayacağından ve yeniden satılma özelliklerini kaybedeceklerinden iadeleri söz konusu değildir.

 

9.2. Kanun ve yönetmelik gereği aşağıdaki sözleşmeler bakımından cayma hakkı kullanılamaz:

 

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

  1. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

 

  1. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

 

  1. e) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

  1. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

  1. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin sözleşmeler.

 

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 

MADDE 10 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürün veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

 

MADDE 11 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

 

 

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 

 

MADDE 12 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Sözleşme çerçevesinde Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’ nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 13 YÜRÜRLÜK

 

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, %TARIH% tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

SATICI

 

Adore Mobilya Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

 

 

ALICI    

Adı/Soyadı :       %FATURA_AD_SOYAD%

Tarih :   %TARIH%